Test z nemeckého jazyka

Otestujte si svoju úroveň ovládania cudzieho jazyka prostredníctvom našich online testov, v ktorých si môžete nechať preveriť znalosti z nemeckého alebo anglického jazyka.
Výsledok testu vám spoľahlivo napovie, aká náročnosť kurzu bude pre vás najvhodnejšia.